Glada nyheter! Zero Waste har äntligen en internationell dag!

Glada nyheter! Zero Waste har äntligen en internationell dag!

Vi är så spända på att dela med oss av den fantastiska nyheten att zero waste-rörelsen numer har sin alldeles egna internationella dag! Den 30 mars tillägnas att belysa, öka medvetenhet, och fira framgångar. Denna utveckling kommer under en kritisk tid, då vi går emot ett nytt rekord i mängd avfall vi tillsammans i världen genererar: skrämmande 2.24 miljarder ton hushållsavfall under ett år, varav endast 55% av detta hamnar i faciliteter som tar hand om avfallet. Av detta består 931 miljoner ton av matavfall som gått förlorat eller kastats, och över 14 miljoner ton plastavfall når våra vatten. Läs mer

Som ett företag vars hela existens grundar sig i en djup oro över dessa problem, jobbar vi stenhårt varje dag för att minska avfall i vår egna verksamhet. Vårt allas engagemang är av största vikt för att adressera den tredubbla planetära krisen, skydda vår miljö, öka livsmedelssäkerheten och förbättra människors hälsa och välbefinnande. Att zero waste får detta internationella erkännande inger förtroende att vi är på rätt väg men Vågen, och att våra refillstationer med förpackningsfria produkter faktiskt bidrar till att göra skillnad, till att minska på avfall. Små förändringar kan leda till stora effekter och vi vill bjuda in dig till vågen av förändring. Låt oss tillsammans skapa en bättre och mer hållbar framtid för såväl oss själva som för framtida generationer.

Vi vill tacka dig för ditt forsatta stöd och engagemang i detta viktiga ämne. För att visa vår tacksamhet, och fira denna stora dag, kan du använda koden 30MARS i vår webbshop för 10% rabatt på alla våra produkter. Men kom ihåg- köp inte mer än du behöver!

Glöm inte de fem R:en- Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot.

Tillbaka till blogg