Våra värderingar

Våra värderingar

Vi på Vågen är otroligt styrda av våra värderingar. De ligger till grund för allt vårt arbete och de beslut vi tar. Men vilka är det då?

Vi anser att det ska vara lätt att göra rätt, därför är ett av våra fokusområden att tillgängliggöra lösviktshandel för fler. Detta gör vi bland annat genom att nu samarbeta med större aktörer, såsom Ica Maxi, för att nå ut till fler!

Hållbarhet är såklart kärnan i allt vi gör, och ofta menar man att hållbarhet består av tre pelare: social, miljömässig, och ekonomisk. Detta arbetar vi med på flera olika sätt. För miljön gör vi det genom att såklart sälja förpackningsfritt och minska på förpackningsavfall, samt genom att endast sälja ekologiska livsmedel för att eliminera en stor del av miljöpåverkan från produktionen av mat. Många av våra produkter har även en hel del andra certifieringar. Hade ni velat att vi förklarar dessa lite mer i ett annat inlägg?

Den sociala biten har vi jobbat med genom att arbeta nära våra producenter och leverantörer för att säkerställa att produkterna har tagits fram på ett schysst sätt för alla inblandade. Ingen annan än du själv ska behöva betala för din mat, varken med sin hälsa och välmående eller med sin arbetskraft. Men här har vi mycket kvar att göra!

Den ekonomiska biten har fallit lite i glömska för oss, förutom när det gäller att producenterna såklart ska ha betalt för det arbete de gör. Därför måste varje individ vara villig att betala det verkliga priset för en produkt. Men så måste ju även vi som driver Vågen få betalt för vårt arbete tillslut också. Så sedan ett år tillbaka har vi varit aktiva i inkubatorsprogram och haft affärsrådgivare för att hitta olika sätt för Vågen att växa sig stark.

Tillbaka till blogg